Rize Avukat Yusuf İslam Balcı, İcra hukuku ve İflas Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm taşınır ve taşınmaz mallar ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki hukuki hizmetler, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki ihtilafların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.

Rize Avukat Yusuf İslam Balcı tarafından İcra Hukuku ve İflas Hukuku alanında verilen diğer hizmetlerden bazıları:

  • Alacağın tahsili  amaçlı icra ve iflas takiplerinin hazırlanması,
  • Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokolünün hazırlanması
  • İflas Erteleme başvurusu,
  • Konkordato ilanının yapılması,
  • Çek, senet ve faturaların tahsili,
  • Rehin ve ipotek haklarının konulması ve kaldırılması,
  • Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi.

Tıkla İletişime Geç

Avukatınızı hemen aramak veya Whatsapp üzerinden mesaj göndermek için tıklayın.