Hakaret Suçu ve Manevi Tazminat

Yazımızda hakaret suçunun oluşumuna ve hangi eylemlerin hakaret suçunu oluşturacağına değineceğiz. Ardından hakarete uğrayan kişinin açabileceği manevi tazminat davasından bahsedeceğiz. Eğer hakaret suçunun söz konusu olduğu bir olay yaşarsanız bizimle iletişime geçmenizi tavsiye ediyoruz.

Hakaret davalarıyla ilgili avukata ihtiyacınız varsa buraya tıklayarak Rize Avukat Yusuf İslam Balcı’yı arayabilirsiniz. Ya da buraya tıklayarak iletişim sayfasına gidebilirsiniz.

Hakaret Görseli
Hakaret Görseli

Hakaret Suçu Nedir ve Süreç Nasıl İşler?

TCK madde 125 ve devamında hakaret suçu düzenlenmiştir. Suçun basit halinde üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilmesi öngörülmüştür. Hakaret suçunun nitelikli hallerinde cezanın artması söz konusudur. Bu suçtan dolayı ceza verilebilmesi için mağdurun şikayetçi olması gerekmektedir. Mağdur şikayet hakkını hakareti öğrendikten sonra 6 ay içinde kullanmak zorundadır. Aksi halde hak düşürücü süre söz konusu olacak ve hakaret eden kişi hakkında dava açılamayacaktır. Mağdur şikayetçi olduktan sonra şikayetinden vazgeçebilir. Şikayetten vazgeçme hakkı davanın kesinleşmesine kadar kullanılabilir. Mağdurun kamu görevlisi olması halinde şikayetten vazgeçme olsa dahi dava devam eder.

Hakaret suçu mağdurun gıyabında işlendiği takdirde suçun oluşması zorlaşır. Kanunumuz gıyapta hakaretin gerçekleşmesi için üç kişiye ihtiyaç duyar. Örneğin Zeki’nin olmadığı bir ortamda Ahmet, Zeki için “hırsız” demiş olsun. Bu ortamda iki kişinin olduğunu varsayalım. Bu haliyle gıyapta hakaret suçu oluşmaz. Fakat Ahmet iki kişiye Zeki hakkında “hırsız” dedikten sonra başka bir kişiye daha Zeki hakkında “hırsız” derse gıyapta hakaret suçu oluşur. Sonuç olarak gıyapta hakaret suçunun oluşabilmesi için farklı zamanlarda da olsa üç kişiye doğrudan hakareti aktarmak gerekir.

Hakaret suçu uzlaştırmaya tabi bir suçtur. Dolayısıyla mağdur ve şüpheli dava açılmadan önce bir uzlaştırmacı tarafından aranır. Eğer taraflar aralarında anlaşırsa savcı dava açmaz. Mağdur, hakaret eden şüpheliden para isteyebileceği gibi örneğin şüphelinin özür dilemesini de isteyebilir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus vardır. Taraflar uzlaştırma aşamasında anlaşırsa mağdurun tazminat açma hakkı kalmaz. Diyelim ki şüpheliden özür dilemesini istediniz. Aynı şekilde belli bir miktar para ödemesini de istemiş olabilirsiniz. Dosya kapandıktan sonra manevi tazminat davası açmanız mümkün değildir.

Hakaret Suçu Nedeniyle Manevi Tazminat

Hakaret suçu dolayısıyla manevi tazminat davası açmak mümkündür. Bu davayı iki şekilde açabiliriz. Birincisi mağdur şikayetçi olmadan manevi tazminat davası açabiliriz ya da ceza davasından sonra açabiliriz. Her iki halde de farklı yollardan ilerleriz. Hakaret nedeniyle manevi tazminat davası açmak için Rize’de avukat arıyorsanız Avukat Yusuf İslam Balcı olarak sizlere hukuki destek sunmaktan mutluluk duyarız.

Hakaret nedeniyle dava açmak, bu konuda bilgi almak, ne kadar tazminat talep edebileceğinizi öğrenmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kaynakça: 1, 2, 3

Tıkla İletişime Geç

Avukatınızı hemen aramak veya Whatsapp üzerinden mesaj göndermek için tıklayın.

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir