Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedir sorusuna Türk Borçlar Kanunu doğrultusunda cevap vermek mümkündür. Bakım alacaklısı ve bakım borçlusu olarak tanımlanan kişiler arasında karşılıklı olarak borç üzerine yapılan sözleşmedir. Bakım alacaklısı olarak adlandırılan kişi, ölümüne kadar kendisine bakılacak olan taraftır ve gerçek kişiler olmak zorundadır. Bakım borçlusu ise bakım alacaklısının bu talebini yerine getirecek taraftır, gerçek ya da tüzel kişiler olabilir.

Taraflar arasında yapılan ölünceye kadar bakma sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu madde 611’de yer alır. Bakım borçlusu taraf, bakım alacaklısı tarafı ölümüne kadar bakıp gözetmek zorundadır. Gerçekleştirilen bakım karşılığında bakım alacaklısının herhangi bir malvarlığı ya da malvarlığının değerini bakım borçlusu tarafa devredilmesi sözleşmede yer alır.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası Nedir?

Taraflar arasında imzalanan sözleşme sonucunda alınacak bakımın karşılığında bakım alacaklısının üzerine olan malvarlığı bakım borçlusuna devredilir. Sözleşmede detaylı bir şekilde bu konulara yer verilir. Bakım alacaklısı kişi vefat ettikten sonra gerekli işlemler yerine getirilerek malvarlığı ya da değerindeki para bakım borçlusunun üzerine geçirilir. Malvarlığını üzerine geçirme aşamasında yaşanan sorunlar sonucu Tapu iptal ve tescil davası açılabilir.

Taşınmaz mallar üzerine gerçekleştirilen bu davalar; tapu kaydında mülkiyetin sahibine karşı açılır. Mülk sahibinin ölmesi durumunda dava mirasçı olarak belirtilen kişilere açılır. Tapu kaydında üçüncü bir kişi daha görünmesi durumunda; şahsi olarak sahip olunan hakkın ortadan kaldırılması için dava açılması mümkündür. Tapu iptali davası, taşınmazın bulunduğu yerde açılır. Gayrimenkul davalarında geçerli olan bu kural tapu ve tescil davaları için de geçelidir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesini Kimler Yapabilir?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi genellikle anne, baba ve çocuklar arasında gerçekleştirilir. Tarafların eşler olmasında da herhangi bir sakınca yoktur. Bakım alacaklısının gerçek kişi olması zorunludur, ancak bakım borçlusu tüzel kişiler de olabilir. Sözleşme sırasında tarafların rızası olması durumunda gerekli koşullar belirlenir. Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan maddeye göre; malvarlığının devri bakım alacaklısı olan kişinin sağlığında da devredilebilir. Bakım alacaklısı kişi, malvarlığına ihtiyacı varsa ölümünden sonra bakım borçlusuna devredilmesini isteyebilir.

Malvarlığının devrinin gerçekleşeceği zaman belirlendikten sonra geçerli koşullar iki durum içinde değişiklik gösterir. Bakım alacaklısı taraf malvarlığını ölümünden sonra bakım borçlusu tarafa devredecek ise Miras Hukuku hükümleri altında uygulama yapılır. Taraflar arasında malvarlığı devri eğer sağlığında yapılacak ise Borçlar Hukuku hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir. Bakım borçlusu, sözleşme gereğince bazı yükümlülüklere sahip olur. Bakım alacaklısı taraf genellikle hasta, yaşlı ya da kendi bakımını üstlenemeyecek kişilerin, çevresinde bakımını üstlenecek kimsenin olmamasından dolayı sözleşme imzalar. Bakım borçlusu kişi, sözleşmenin oluşturulduğu andan sonra bakım alacaklısı kişiyi ailesi gibi benimsemelidir. Sağlık, beslenme, giyim ve tedavi masrafları gibi gereklilikleri karşılar.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, Türk Medeni Kanunu’nda yer alan madde 545’te belirtildiği şekilde resmi vasiyetname şeklinde düzenlenmelidir. Vasiyetname şeklinde düzenlenmeyen ölünceye kadar bakma sözleşmeleri geçerli değildir. Resmi vasiyetnamenin düzenlenmesi hakkında gerekli bilgiler, Türk Medeni Kanunu madde 532’de yer alır. Kanunlar gereği böyle bir görev verilmiş kişinin ya da noter görevlisinin ve iki tarafından bulunması gerekir.

Resmi şekilde düzenlenen ölünceye kadar bakma sözleşmesi belirtilen koşullara uygun olmalıdır. Resmi şekilde düzenlenmemiş sözleşmelerden sonra taraflar hiçbir şekilde hakkını savunamaz ve bir beklenti içine giremez. Sözleşmede yer alan bakım alacaklısı, vesayet altındaysa sulh mahkemesinin karar alması ve sonrasında ise asliye hukuk mahkemesinin iznine ihtiyaç duyulur. Böylece tarafların ikisi de resmi memur karşısına gelebilir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası Kimler Açabilir?

Sözleşmeye bağlı olarak tapu iptal ve tescil davası açmak için; bakım alacaklısının talep ettiği bakım ve yükümlülüklerinin bakım borçlusu tarafından yerine getirilmesi ve sözleşmede yer verilen malvarlığı devrinin gerçekleşmemesi gerekir. Bakım alacaklısı taraf sağlıklı ve hayatta ise bakım borçlusu taraf sözleşmede bahsi geçen taşınmazın tapuda bulunan sahibine karşı dava açabilir.

Bakım alacaklısının vefat etmesi durumunda açılacak olan dava; mirası reddetmemiş olan ve mirastan çıkartılmamış olan mülk mirasçılarına açılması gerekir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin geçersiz olduğu ile ilgili savunmalarda bulunulabilir. Davalarda taraflar arasında bazı hak savunma durumları olur. Rize avukat sayesinde tapu iptal ve tescil davalarında hakkınız olanı hukuki yollar ile alabilirsiniz. Taraflar arasında yapılan sözleşme ve sonrasında gerçekleşecek işlemlerin hepsi, hukuksal olarak hükümlülüklere bağlıdır. Taraflar sözleşmede belirtilen tüm yükümlülüklere sadık kalmak zorundadır. Taraflardan herhangi birinin yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda hukuki olarak yaptırımlar söz konusu olabilir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası Ne Kadar Sürer?

Tapu iptali ve tescil davası, tapu üzerinde mal sahibi olarak görünen kişiye karşı açılır. İptal edilecek taşınmaz kişi üzerine kayıtlı olduğu için davanın muhatabı malik görünen kişi olacaktır. Kişinin vefat etmesi durumunda dava açmak için mirası reddetmeyen mirasçılar taraf seçilir. Gayrimenkul davaları içine giren bu davalar; Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görülür. Hukuk Muhakemeleri Kanunu 12. maddede yetkili mahkeme ile ilgili geçerliliğe yer verilmiştir. Taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi davanın açılacağı yerdir.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapan taraflardan bakım borçlusunun dava açması durumunda en az 2 yıl sürmektedir. Davanın sonuç alması, dava seyrine göre değişiklik gösterir. Dava süreci sınırlandırılmış olsa da istisnai durumlar yaşanırsa sürede değişiklikler yaşanabilir. Kısa süre içinde sonuçlanan davalar da bulunur, tarafların sundukları deliller ve savunmaları doğrultusunda davanın seyri değişebilir ya da kısa sürede her şey ortaya çıkabilir.

Tapu iptal davaları zaman aşımına uğramaz, bu nedenle ölünceye kadar bakma sözleşmesi doğrultusunda açılan tapu iptal ve tescil davasında zaman aşımı söz konusu değildir. Davada ölüm, velayet ve miras gibi durumlar olursa; süreç 3 ile 4 yıl arasında değişebilir. Taraflar arasında yaşanılan anlaşmazlıklar direkt olarak dava süresini etkiler.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası Ücret Ne Kadardır?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapılması ve daha sonrasında tapu iptali ve tescil davası açılması durumunda ilgili mahkemeye dava açılmalıdır. Davanın başlatılabilmesi için bazı evraklara ihtiyaç duyulur. Dava dilekçesi hazırlanmalıdır ve ilgili mahkemeye sunulmalıdır. Tapu üzerinde bulunan hakların iptali için geçerli sebepler sunulması gerekir. Hukuki olarak süreci en iyi şekilde yönetebilmek için Rize avukat bürosundan yardım alınabilir. Tapu iptal davalarında sürece bağlı olarak hizmet ücreti belirlenebilir. Sürecin uzaması durumunda müvekkilden talep edilecek fiyatlarda değişiklik olabilir. Net ve doğru bir fiyat almak için hukuk bürosu ile iletişime geçilmesi gerekir.

Tıkla İletişime Geç

Avukatınızı hemen aramak veya Whatsapp üzerinden mesaj göndermek için tıklayın.

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir